Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

TRƯỜNG THCS HOÀNG NÔNG TỔ CHỨC TẶNG QUÀ CHO GIÁO VIÊN-HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

13-03-2019

TRƯỜNG THCS HOÀNG NÔNG TỔ CHỨC TẶNG QUÀ CHO GIÁO VIÊN-HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

MỘT SỐ LƯU Ý KHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

13-03-2019

MỘT SỐ LƯU Ý KHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

Trải nghiệm sáng tạo: Nhìn từ thực tiễn học đường và những khó khăn

13-03-2019

Trải nghiệm sáng tạo: Nhìn từ thực tiễn học đường và những khó khăn

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS VẠN TRẠCH

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0977202928. Email: thcs_vantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsvantrach.edu.vn