Skip to Content
Sign In

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP "VƯỜN SINH HỌC"

13-03-2019

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019;

- Căn cứ vào chỉ đạo của ban Lãnh đạo nhà trường về việc thực hiện mô hình “Chương trình rau sạch”

- Nhằm nâng cao nhận biết của học sinh về an toàn vệ thực phẩm trong đó có nhận biết về nguồn rau sạch và xanh;

- Giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học tạo hứng thú cho học sinh khi được tiếp cận mô hình tiết học ngoài lớp học;

- Trang bị cho học sinh các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cá nhân và theo nhóm, biết trân trọng thành quả lao động và biết chăm sóc cây trồng, bảo quản và có ý thức gắn bó, hòa hợp với môi trường thiên nhiên “xanh – sạch - đẹp”.

 
 
TẠI CƠ SỞ TRỊNH ĐÌNH TRỌNG
 
    
 
    
 
TẠI CƠ SỞ BÀNH VĂN TRÂN 
 
    
 
      
 
    
 
    
 
    
 
  

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS VẠN TRẠCH

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0977202928. Email: thcs_vantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsvantrach.edu.vn